Στρατιωτική νοσοκομειακή ορολογία

Η εξέταση σε ένα στρατιωτικό ιατρείο μπορεί να σε βγάλει…: Ελεύθερο αθλοπαιδιών, Ελεύθερο αρβυλών, Ελεύθερο άρσης βάρους, Ελεύθερο ασκήσεων, Ελεύθερο βολών, Ελεύθερο έκθεσης σε έντονο φως, Ελεύθερο έκθεσης στη σκόνη, Ελεύθερο εκπαιδευτικών διαδικασιών, Ελεύθερο ενόπλου υπηρεσίας, Ελεύθερο εξαρτήσεων, Ελεύθερο εσωτερικής ένοπλης υπηρεσίας, Ελεύθερο εξωτερικών εργασιών, Ελεύθερο κράνους, Ελεύθερο ξυρίσματος, Ελεύθερο ορθοστασίας, Ελεύθερο πάσης δραστηριότητας, Ελεύθερο πάσης […]