κι άλλο μαθηματικό παράδοξο!

Έστω a=b (πολλαπλασιάζουμε αμφότερα με a) aa=ba (αφαιρούμε αμφότερα με bb) aa-bb=ba-bb (μετασχηματίζουμε) (a-b)(a+b)=b(a-b) (απαλοίφουμε τα a-b) a+b=b (αφού a=b τότε) a+a=a 2a=a 2=1 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΑΘΟΣ;;; ΟΕΟ;;;