ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΟΚ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ RAPEX ΓΙΑ «ΕΝΟΧΑ» ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Π Ε Ι Τ Ε   Ο Χ Ι   Σ Τ Α   Κ Ι Ν Ε Ζ Ι Κ Α !  Το δίκτυο RAPEX, που συνέστησε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, είναι ένας μηχανισμός ελέγχου της αγοράς που έχει ως σκοπό τον εντοπισμό των «επικίνδυνων» και «βλαβερών» προϊόντων που κυκλοφορούν στις χώρες της Ε.Ε.. Το δίκτυο […]