Λατινικές εκφράσεις:

Ας δούμε μερικές συντομογραφίες αγγλικής γλώσσας που συναντάμε συχνά και ξέρουμε τι σημαίνουν, αλλά πιθανόν να μην γνωρίζουμε ολόκληρη την έκφραση:

a.m. [ante meridiem] = προ μεσημβρίας (π.μ.) (before midday)
p.m. [post meridiem] = μετά μεσημβρίας (μ.μ.) (after midday)
e.g. [exempli gratia] = για παράδειγμα (π.χ.) (for the sake of example)
i.e. [id est] = δηλαδή (that is)
q.e. [quod est] = που σημαίνει (which is)
et.al. [et alii] = και οι υπόλοιποι (and others)
STET = διάσωση κειμένου από σβήσιμο (let it stand)
ex ante = εκ των προτέρων (from before)
ex post = εκ των υστέρων (from after)
ad hoc = επί τούτου, για αυτόν τον συγκεκριμένο σκοπό (to this, for this)
pa. [per annum] = κάθε έτος (yearly)
de facto = εκ των πραγμάτων (in fact, in practice)
de jure = νόμιμα (by law, in principle) (το αντίθετο του de facto)

και τέλος
vs [versus] = προς (towards, in the direction) ΑΛΛΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΧΕΙ ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΙ ΛΑΘΕΜΕΝΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ «ΕΝΑΝΤΙΟΝ» ή «ΚΑΤΑ».

Δημοσίευσε ένα σχόλιο

Required fields are marked *
*
*

Αρέσει σε %d bloggers: