Το πανεπιστημιακό άσυλο:

«Θεσμός ιστορικός πλέον, το πανεπιστημιακό άσυλο έχει συνδεθεί στενά με τους αγώνες του φοιτητικού κινήματος και έχει ταυτισθεί με το δικαίωμα της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

Η νομοθετική και θεσμική του κατοχύρωση με το νόμο 1268/82 ικανοποίησε ένα πάγιο αίτημα του φοιτητικού κόσμου. Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο καλύπτει όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι. και συνίστανται στην απαγόρευση επέμβασης της δημόσιας δύναμης στους χώρους αυτούς, χωρίς πρόσκληση ή άδεια του αρμόδιου πανεπιστημιακού οργάνου, που αποτελείται από τον πρύτανη, έναν εκπρόσωπο του καθηγητικού σώματος που είναι μέλος της συγκλήτου και έναν εκπρόσωποτων συγκλητικών φοιτητών.

Η πανεπιστημιακή κοινότητα είναι ουσιαστικά υπεύθυνη για όλες τις άλλες ‘εκδηλώσεις’ που παρακωλύουν τη σωστή λειτουργία του πανεπιστημίου.

Η ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ
Αναλυτικά, το άρθρο 2 του νόμου 1268/82, με το οποίο θεσμοθετήθηκε το πανεπιστημιακό άσυλο και κατοχυρώθηκαν οι ακαδημαϊκές ελευθερίες, προβλέπει τα εξής:
– Η ακαδημαϊκή ελευθερία στη διδασκαλία και την έρευνα καθώς και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών κατοχυρώνεται στα Α.Ε.Ι. Δεν επιτρέπεται η επιβολή ορισμένων μόνον επιστημονικών απόψεων και ιδεών και η διεξαγωγή απόρρητης έρευνας.
– Όλοι οι εργαζόμενοι στα Α.Ε.Ι., όπως οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να εκφράζονται συλλογικά μέσα από τα συνδικαλιστικά τους όργανα που διευκολύνονται στη λειτουργία τους από τις πανεπιστημιακές αρχές.
– Για την κατοχύρωση της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της ελεύθερης επιστημονικής αναζήτησης και της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, αναγνωρίζεται το πανεπιστημιακό άσυλο.
– Το πανεπιστημιακό άσυλο καλύπτει όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι. και συνίσταται στην απαγόρευση επέμβασης της δημόσιας δύναμης στους χώρους αυτούς χωρίς την πρόσκληση ή άδεια του αρμόδιου οργάνου του Α.Ε.Ι. Το όργανο αυτό είναι τριμελές και αποτελείται από τον πρύτανη ή το νόμιμο αναπληρωτή του και ανά έναν εκπρόσωπο του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και των φοιτητών.
– Ο εκπρόσωπος του Δ.Ε.Π. μαζί με έναν αναπληρωτή είναι μέλη της συγκλήτου και εκλέγονται από το σύνολο των συγκλητικών μελών του Δ.Ε.Π. Ο εκπρόσωπος των φοιτητών μαζί με τον αναπληρωτή του είναι μέλη της συγκλήτου και εκλέγονται από το σύνολο των φοιτητών συγκλητικών.
– Το όργανο αυτό αποφασίζει μόνον με ομοφωνία όλων των μελών του. Σε περίπτωση διαφωνίας συγκαλείται εκτάκτως η σύγκλητος του Α.Ε.Ι. την ίδια μέρα προκειμένου να αποφασίσει σχετικά. Η τελική απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των παρόντων.
– Επέμβαση δημόσιας δύναμης χωρίς την άδεια του αρμόδιου οργάνου του Α.Ε.Ι. επιτρέπεται μόνο εφόσον διαπράττονται αυτόφωρα κακουργήματα ή αυτόφωρα εγκλήματα κατά της ζωής.»

Πηγή:  Οδηγός Σπουδών Α.Π.Θ. 2006 (http://www.auth.gr/students/guidebooks/index_el.html)

Advertisements

Δημοσίευσε ένα σχόλιο

Required fields are marked *
*
*

Αρέσει σε %d bloggers: